Objednávka knih

Objednávka knih pro Českou republiku. Ceny jsou udány včetně DPH. Poštovné je dáno vahou zásilky.

Objednávka knih a su jok pomůcek pro Slovenskou republiku.

* * *

Knihy A. N. Petrova v češtině, nakladatelství Bělousová Libuše:

Autobiografie, vznik objevu bioinformačních technologií, cesta z materialistického světonázoru, osobní hledání Pravdy.

Obsah:
Zjevení; Úvod; Přípravný kurz; Duhové obaly; Čakry na různých úrovních vnímání; Syntéza první: Paprsky Ribo: RIBO 1 - RIBO 7; Proplétání spirál energetických toků; Syntéza druhá: Paprsky zodiaku; Nasycení kosmickou energií prostřednictvím styku s živly; Paprsek Anit; Azurový paprsek; Normalizace funkce srdeční čakry; Homérův paprsek; Amarinový paprsek; Algonitový paprsek; Cerbulinový paprsek; Capelný paprsek; Orfický paprsek; Manturinové paprsky; Monasovy paprsky; Cagerinový paprsek; Paprsek Vita; Syntéza třetí: Člověk jako faktor uspořádání světa; Paprsek Adonaj; Paprsek Camira; Korunní paprsek; Normalizace při onkologických chorobách podle technologií Stromu života: 1. Stádium diagnostiky; 2. Stádium analýzy; 3. Stádium korekce; Korekce prostřednictvím řízení časoprostoru: Praktické cvičení; I. Stádium diagnostiky; II. Stádium korekce; Lingvistická korekce slovy věčnosti: 1. Co vytváříme, v tom také žijeme; 2. Obnova člověka; Korekce přes ledviny; Normování černou úrovní při onkologii; Korekce zdraví prostřednictvím obecných myšlenkových forem čtvrtého rozměru

Obsah:
Úvod, 1. Člověk jako faktor tvorby světa, 2. Práce s obrazy prostřednictvím krystalu božských znalostí, Praktická práce s paprsky světlotvorby, s mentálními technologiemi obrazů tvorby s pomocí krystalu věčnosti, Očista krve a lymfy, Obnovení normy zraku, Odstranění kamenů ze žlučníku a ledvin, Přetvoření minulosti prostřednictvím budoucnosti, Úplná obnova člověka, Matrice sebevzkříšení, Krystaly věčnosti a nekonečna, 3. Integrální technologie řízení, Urychlený vstup do režimu jasnovidnosti, Technologie „Sad Otce nebeského“, Strom rodu: Očista, Normalizování podle Stromu života, Obecné principy novotvorby, Obnova páteře komplexní metodou, Regenerace páteře prostřednictvím etalonu, Obnovení imunity, Omlazení organizmu.

Obsah

Diagnóza tuzemské medicíny, Zjevení, Kapitola první - Slovo jako faktor poznání, Kapitola druhá – Slovo jako faktor porozumění, Kapitola třetí – Slovo jako faktor tvorby, Technologie makrořízení, Komentář vědeckého odborníka.

Obsah:
Rozum vítězí nad smrtí; Normování organizmu při těžkých chorobách podle technologií „STROM ŽIVOTA“; Stádium diagnostiky; Normování buněk při onkologických nemocech; Obnovení organizmu při těžkých onemocněních s mnoha projevy; Normování podle Stromu; Práce s prvotní buňkou; Normování strukturami chladu a tepla; Technologie živé vody; Normování učením nesmrtelnosti; Přeprogramování prvotních rakovinných buněk; Náprava zdraví s pomocí záměru a prozřetelnosti; Normování buněk u adenokarcinomu; Normování černou úrovní při onkologii; Normování nezdravých přání - závislosti; Pomocný materiál; Korekce při drogové závislosti; Pomoc při drogové závislosti; Operativní korekce při poškození páteře; Ohlasy a svědectví.

Obsah:
Regenerace zubů
- Ezoterický úvod; Tvorba a prořezávání zubů - Obecné teze; Vývoj zubů; Asociativní technologie spuštění mentálního programu obnovy zubů podle učení „Strom života“; Praktické cvičení; Některé ohlasy; Nový pohled na problémy stomatologie; Jaký ohlas má naše slovo.

Obsah:
Poznávající a poznávané; Struktura imunitního systému; Co se děje v kostní dřeni? Co se děje v brzlíku? Fagocytóza; Co se děje ve slezině? Co se děje v lymfatických uzlinách? Jak funguje imunitní systém? Imunologické reakce; Základní schéma imunitní odpovědi; Imunologická odpověď buněčného typu; Imunologická odpověď humorálního typu s pomocí T–helperů; Imunologická odpověď humorálního typu bez pomoci T–buněk; Proč a jak může vznikat tolerance? Alergické reakce; Imunita proti infekci, bakteriím, virům, plísním a helmintům; Další fenomény imunity; Protinádorová imunita; Autoimunitní reakce; Práce podle učení Strom života; Názor odborníka; Příloha: Ohlasy vědce a žáků výukového centra Fondu Arkadije Petrova

Obsah:
Úvod; Světonázor; „Strom života“ a školská medicína; Mentální technologie; Odstranění cysty; Jak odstranit papilom; Rozbití kamenů; Očista jater; Práce s páteří; Očista od parazitů; Technologie práce s klouby dolních končetin; Normalizace kostního systému; Ochrana před parazitárními strukturami (osteofágy); Normalizování při posedlosti; Normalizování při Downově chorobě; Práce na normalizování očí; Smaragdový paprsek pro srdce; Svědectví; Názory vědců

Každý člověk je schopen za pomoci určitých cvičení obnovit svou energeticko-informační strukturu do funkční normy. Když buňky organizmu dostanou potřebné bioenergetické zabezpečení, regenerují se. Obnovují se funkce orgánů, které utrpěly újmu, a potom i funkce celého organizmu. Mizí syndrom chronické únavy, zpomalují se procesy stárnutí a dokonce dochází k omlazení. Mizí nevyléčitelné choroby. Speciální cvičení aktivizují mozková centra, která odpovídají za biochemické procesy, dochází k obnově porušených životních funkcí.

Obsah:

Krystal všeobecného vědomí, Praktická práce s Krystalem všeobecného vědomí.


Naše knihy a knihy jiných autorů, které jsme vydali:

Obsah:

Úvod; Uvedeme si několik pojmů hetero a homo; A jdeme na to…... ; Zákon rození; Vztah matky a syna mezi elementy a energiemi; Objasnění zákona rození s pomocí elementů; Zákon protirození; Dvě poučky pro zákon rození; Dvě poučky pro zákon protirození; Zákony podmaňování a protipodmaňování; Objasnění zákonů podmaňování  a protipodmaňování; Dvě poučky, které je dobré si zapamatovat; Vztah mezi složkou homo a hetero jedné sjednocené energie; Příklady na objasnění působení všech zákonů; Existence šesté řídicí energie; Ještě existuje pojem odvětvová energie; Využívání emocí k harmonizaci organizmu; Sestavování receptur; Na co je dobré si obecně dávat pozor; Regionální způsob léčení kožních útvarů; Řešení receptury, která se bude realizovat jiným způsobem; Co dělat, když se nám pacienta nedaří zharmonizovat?; Osm energií; Jak udržovat svou energetickou matrici?

Úsměvné povídání o tom, jak jsem se stala součástí trampské osady. Když si žena v nejlepších letech (tedy já) koupí v trampské osadě malý srub, který má již nejlepší léta za sebou, nezbude jí nic jiného než se se srubem sžít. Sžít se s lidmi, přírodou, zvířaty i hmyzem. S láskou, nadhledem a humorem se učit být trampkou. I když to někdy zas taková legrace nebyla. Ale v paneláku nezabloudíte, nepotkáte divočáka a plch vám nebude dupat nad hlavou.