Vánoční poselství

Naši milovaní,
sestry a bratři Bohem požehnaní.
Dnes opět k vám přicházíme,
poselství lásky a povzbuzení
ve vánoční čas přinášíme.
Světla vaše do dálky svítí
a mnohé duše v blízkosti vaší to již cítí.
Vy postupujete na duchovní cestě své
a poznání získáváte mnohé.
Děje veliké na Matce Zemi se odvíjejí,
vy postupně dostáváte znamení.
Znamení, že změna nastává,
láska a pravá skutečnost do popředí zájmu většiny se dostává.
Nový úsvit na Zemi nastává...
Svítá, na Zemi opět svítá
a většina duší nyní na Zemi přítomných
změny tyto s nadějí vítá.
Milovaní, vězte, že mimořádnou zkušenost zažíváte,
když ve fyzických tělech děje tyto všechny prožíváte.
Všechno mění se a vaše duše dávno o tom ví,
nyní vědomí se vám probouzí.
Probouzí z iluzí, jež po věky na Zemi vládly.
Však vy, drazí, jste zde,
aby jste poslání své zvládli.
Velikou posilu z duchovních říší dostáváte,
požehnání a světlo Stvořitele máte.
S obdivem a láskou sledujeme vaše úsilí
o ozdravení fyzických těl do normy,
kterou dal vám Stvořitel.
Však stále na paměti mějte,
že máte tvořit harmonii ve všem, co konáte.
Ať vaše myšlenky, slova i činy
vždy čistým úmyslem a láskou prostoupeny jsou,
potom zdravé plody přinesou.
Sad Otce Nebeského s trpělivostí a láskou spravujte,
výsledky práce vaší světelné s radostí oslavujte.
Děkujeme vám za práci, kterou konáte
a sdělujeme, že brzy již úspěchů se dočkáte.
Buďte v pokoji a víru mějte,
více se radujte a usmívejte.

Zdraví vás a požehnání přináší
sestry a bratři z duchovních říší.

12.12.2013 zapsala Marie Seménková